Find Out More Where & When ?

Where & When ?


9 February 2014

9.00 AM - 6.00 PM

Robot Building

Computer Engineering, Prince of Songkha University

What's Barcamp, a bit about me:

หลายคนอาจสงสัยว่า "บาร์แคมป์" คืออะไร ?

บาร์แคมป์ (BarCamp) มักถูกเรียกว่า "งานสัมมนานอกกรอบ" (un-conferrence) โดยทั่วไปบาร์แคมป์เป็นการสนทนากันระหว่างผู้เข้าร่วมงานกันเอง โดยหัวใจสำคัญของงานคือ การรวบรวมคนที่ชื่นชอบในเทคโนโลยีมาเจอกัน มีสถานที่ให้เสวนาแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกัน จากนั้นกิจกรรมต่างๆ จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่มีกฎเกณฑ์หรือกำหนดการใดๆ ที่ตายตัว

ลักษณะงานอาศัยความร่วมแรงร่วมใจระหว่างผู้ร่วมงาน ดังนั้นบาร์แคมป์จะไม่มีผู้เยี่ยมชมงาน แต่ทุกๆ คนที่เข้าร่วมงาน จะเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม โดยที่ทุกๆ คนที่ร่วมงานสามารถช่วยงานง่ายๆ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การนำเสนอเทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจ เป็นผู้ช่วยในการนำเสนอเรื่องราว หรือแม้กระทั่งช่วยทำงานเล็กๆ น้อยๆ ในระหว่างการสนทนาที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าบาร์แคมป์เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม มากกว่าจะมาเป็นผู้รับชมรับฟังเพียงอย่างเดียว

จริงๆแล้ว "บาร์แคมป์" เป็นชื่อสากลที่ใช้กันทั่วโลก

บาร์แคมป์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 ที่เมืองพาโลอัลโต สหรัฐอเมริกา ได้รับความนิยมจนมีการจัดบาร์แคมป์กระจายไปตามเมืองต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

ในประเทศไทย บาร์แคมป์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่กรุงเทพมหานคร จากนั้นได้มีผู้สนใจจัดงานตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา และ ภูเก็ต ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีการจัดงาน บาร์แคมป์ล่าสุด (ครั้งที่ 5) เมื่อวันที่ 20 เดือนตุลาคม 2555  สำหรับจังหวัดสงขลานั้นบาร์แคมป์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

"บาร์แคมป์" เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้างาน

ไม่ต้องกลัวว่ามางานแล้วจะเครียด บาร์แคมป์ เน้นการพูดคุยสบายๆ เหมือนเป็นการรวมตัวของผู้คนที่สนใจเรื่องเดียวกัน ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อ และเลือกหัวข้อที่จะเข้าร่วม ทุกคนจะมีโอกาสได้พบปะคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน มาแชร์ประสบการณ์ เล่าสู่กันฟัง รับรองว่าสนุกและความรู้เพียบ

จะมา "บาร์แคมป์" ต้องเตรียมอะไรบ้าง

แค่เอาตัวและหัวใจมาก็พอแล้ว ! ตอนเช้าจะเป็นช่วงที่ให้ผู้ร่วมงานโหวตหัวข้อ ซึ่งในปีนี้เราจะแบ่งเป็นสองประเภท

  1. หัวข้อสั้นๆ ชิลเน้นการพูดคุยกลุ่มเล็ก ไม่เกิน ครึ่งชม.
  2. หัวข้อฮาร์ดคอร์ สำหรับแชร์ประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยี หรืออื่นๆ ความยาวโดยสังเขป ชั่วโมงครึ่ง

อุปกรณอื่นๆ ใครจะเตรียมมาสำหรับการบรรยาย จะสมาร์ทโฟน แท๊บเล็ต กล้อง โน้ตบุ๊ค สมุด ดินสอ ปากกา ก็ตามความสะดวกเลย

 

รู้แบบนี้แล้ว ก็ได้เวลาสำหรับการเตรียมตัว และพร้อมมาแชร์ประสบการณ์กันแล้ว พบกัน 9 กุมภาพันธ์ 2557...

what you get


Agenda


9 February 2014

Registration & Intro

9.00-9.30

ลงทะเบียน

9.30 - 9.45

แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรมบาร์แคมป์

9.45 - 10.15

โหวตหัวข้อสำหรับพูดคุย

Conference

10.15 - 10.45

1st Round

10.45 - 12.15

2nd Round

12.15 - 13.30

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.00

3rd Round

15.30 - 16.00

4th Round

16.00 - 16.30

พักรับประทานอาหารว่าง

16.30 - 17.30

5th Round

17.30 - 18.00

ปิดกิจกรรม

Robot Building

Department of Computer Engineering, Prince of Songkla University

Photo


Barcamp Songkhla 2011