Barcamp Songkhla 7

กลับมาพบกันอีกครั้ง สำหรับงานบาร์แคมป์สงขลา

วันจัดงาน : 28 มกราคม 2566

สถานที่จัดงาน : อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 8

What is Barcamp ?

หลายคนอาจสงสัยว่า "บาร์แคมป์" คืออะไร ? บาร์แคมป์ (BarCamp) มักถูกเรียกว่า "งานสัมมนานอกกรอบ" (un-conferrence) โดยทั่วไปบาร์แคมป์เป็นการสนทนากันระหว่างผู้เข้าร่วมงานกันเอง โดยหัวใจสำคัญของงานคือ การรวบรวมคนที่ชื่นชอบในเทคโนโลยีมาเจอกัน มีสถานที่ให้เสวนาแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกัน จากนั้นกิจกรรมต่างๆ จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่มีกฎเกณฑ์หรือกำหนดการใดๆ ที่ตายตัว

History

บาร์แคมป์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 ที่เมืองพาโลอัลโต สหรัฐอเมริกา ได้รับความนิยมจนมีการจัดบาร์แคมป์กระจายไปตามเมืองต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ในประเทศไทย บาร์แคมป์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่กรุงเทพมหานคร จากนั้นได้มีผู้สนใจจัดงานตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา และ ภูเก็ต สำหรับจังหวัดสงขลานั้นบาร์แคมป์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และก็ได้ดำเนินมาถึงครั้งที่ 7 ในปีนี้นี่เอง

Event Location

Gallery